1

Positive Senior Title

55

Senior Title

25

Consulting Engineers

88

Cost Engineer

38

Tenderer

10

Chartered Surveyor

25

Others

All

All

Yongsheng Chen

FIDIC-certified consulting e...

Jiaxi Yan

Level 1 Cost Engineer, Regis...

Qi Zhang

Level 1 Cost Engineer, Regis...

Chenchen Xie

Registered Consulting Engine...

Zhouhui Chen

Certified supervision engine...

Qingxiang Zheng

...

Xuan Li

Engineer....

Bingyi Shen

Senior Consultant...

Jiahui Zhu

The securities qualification...

Yuke Pan

...

Junjie Zhao

...

Zui Tao

Analyst...

Yang Yu

General Manager of Jianjing ...

Jian Shen

Engineer (Intermediate), Reg...

Haijiong Qiu

Engineer, Registered Level 1...

Meiyang Gao

Level II Cost Engineer...

Yu Sun

Level II Cost Engineer...

Lingyan Huang

Engineer (Intermediate), Lev...

Qian Han

Assistant Engineer...

Fan Chen

Level II Cost Engineer...

Shuzhen Xu

Assistant Engineer...

Jianghai Xu

...

Xiaoyan Wu

...

Ting Wang

...

Mengzhen Wang

...

Xiaoling Zhang

...

Qianqian Chai

Engineer...

Rong Jiang

First-class Registered Archi...

Linxin Fan

Registered Senior Spatial Pl...

Jing Yang

Lead Architect...

Guoyan Wang

...

Yujie Li

...

Aiguo Pan

...

Hongbo Chen

...

Xiaoying Xu

...

Jianjun Jiang

...

Yujian Zong

Senior Economist...

chengdong Jiang

Chief Engineer...

Xiaolong Xue

Professor, Doctoral Supervis...

Mingqi Tao

Registered Level 1 Cost Engi...

Junwei Xu

Registered Level 1 Cost Engi...

Get Your FREE Quote

We will contact you within 24 hours.

X